Utlysning av poster och tjänster för våren 2020

Nu finns ett par poster och tjänster att söka inför våren!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finns längst ner!

Utlysning gasquekock

Utlysning arbetsledare jämlikhet

Utlysning arbetsledare miljögruppen

Kuratorsassistent

Ljud- och ljusansvarig

Ekonomiassistent

Utlysning städbolaget

Utlysning släppchef

Redaktionsassistent

Mall för ansökan