Utlysning av poster och tjänster

Härmed utlyses poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. Se utlysningarna nedan för mer information. Blankett finns nedan.

Städbolag sommar 2023

IT-ansvarig HT23

IT-ansvarig HT23-VT23

Mall för ansökan SveEng ny version