Utlysning av poster hösten 2020

Nu finns det poster och tjänster att söka inför hösten!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finns längst ner!

IT-ansvarig HT20-VT21

Kuratorsassistent HT20

Ekonomiassistent HT20

Mall för ansökan Svenska/English