Utlysning av Jan Mårtenssons stipendiefond

Härmed utlyses Jan Mårtenssons stipendiefond.

Jan Mårtenssons stipendiefond ca 3 000:- Tilldelas student som visat stort intresse för, och studerar Freds- och konfliktforskning samt nedrustningsfrågor vid Uppsala universitet. Har med företrädesvis avlagt studentexamen vid Karolinska gymnasiet i Örebro. Stipendiet delas ut på majmiddagen. Utöver penningstipendiet ingår fri sittning med gäst på majmiddagen.

Sista ansökningsdag är den 25 april kl. 15.00.

Jan Mårtenssons stipendiefond VT23