Utlysning Årsfest på Nylands nation

Nu utlyser vi en resestipendie till vår vännation i Helsingfors!

Se bifogad utlysning för mer information.

Nylands årsfest