Tillsatta poster vid landskap III

Vid terminens tredje ordinarie landskap den 18 maj valdes följande kandidater.

 

Fyllnadsval av: 

Antikvarie 1 st., ht 20-vt 21: Gustav Stark

Bibliotekarie 1 st., ht 20-vt 21: Emma Andersson

Fanbärare 1 st., ht 20-vt 21: Jakob Hasselqvist Haglund

Internationell sekreterare 1 st., ht 20-vt 21: Lachlan Manning

Marknadsföringsansvarig 1 st., ht 20: Gustaf Furusten

Marknadsföringsassistenter 2 st., ht 20-vt 21: Hannah Brandt och Pontus Grönlund

Marskalkar 2 st., ht 20-vt 21: Sara Wickström

Programvärdar 2 st., ht 20: Samuel Hanning

Recentiorsvärd 1 st., ht 20-vt 21: Emilia Mancuso

Redaktör 1 st., ht 20-vt 21: Hjalmar Lind

Webbredaktör 1 st., ht 20: Martin Bergström

 

Val av: 

Alumnsamordnare 1 st., ht 20-vt 21: Georg Holmén

Bitr. revisor för förste kurator och stipendienämnden 1., ht 20-vt 21: Anton Renman

Bitr. revisor för tredje kurator 1 st., ht 20-vt 21: Emma Hessel

Evenemangsassistenter 2 st., ht 20: Astrid Ramberg och Sophie Lodin

Helgfikavärdar 3 st., ht 20: Elina Wallén, Johanna Wikström och Leonora Stiernborg

Krönikör 1 st., ht 20: Julius Engstedt

Lördagsvärdar 2 st., ht 20: Johanna Birck och Julian Smedh

Musikanförare 1 st., ht 20-vt 21: Matilda Wellander

Nationsfotograf 1 st., ht 20: Léonie Poulin

Nämndsekreterare 1 st., ht 20: Gustav Stark

Spexdirektör 2 st., ht 20-vt 21: Nils Wikström och Winston Olsson

Sånganförare 1 st., ht 20: Linda Petersson

Torsdagsvärdar 2 st., ht 20: Klas Lundgren och Melvin Norström

T-Träffsvärdar 2 st., ht 20: Alexa Kjellberg och Ylva Carbell

 

Nämnder och utskott: 

Biblioteksnämndsledamöter 4 st., ht 20-vt 22: Felix Bemark, Jacob Runold, Klara Nörby och Sara Wickström

Recentiorsutskottsledamöter 5 st., ht 20: Astrid Ramberg, Johanna Jacobsson, Léonie Poulin, Nicole Jeffler och Urte Bileviciute

Stadgeutskottsledamöter 2 st., ht 20-vt 21: Gustaf Söderström

Valutskottsledamöter 6 st., ht 20-vt 21: Peter Border, Emilia Mancuso, Georg Holmén och Gustaf Bäcklund

 

Allmänt fyllnadsval: 

Nationsnämndsledamot 1 st., ht 20-vt 21: Julius Engstedt

 

Allmänt val och allmänt majoritetsval:

Barvärdar 5 st., ht 20: David Hovstadius, Felix Bemark, Gustaf Bäcklund, Moa Franzén och Max Kelbel

Nationsnämndsledamöter 2 st., ht 20-vt 22: Hannah Olofsson och Karl Fredrik Pettersson

Inspektor 1 st., ht 20-vt 23: Per Ström

 

Val av följande ämbeten bordlades av landskapet:

Marskalk 1 st., ht 20-vt 21

Programvärd 1 st., ht 20

Kördirektör 1 st., ht 20

Nationsnämndssuppleant 1 st., ht 20-vt 21

Teaterdirektör 1 st., ht 20-vt 21

Stadgeutskottsledamot 1 st., ht 20 samt 1 st., ht 20-vt 21

Valutskottsledamot 1 st., ht 20 samt 2 st., ht 20-vt 21

Stipendienämndsledamot 4 st., ht 20-vt 22