Sammanfattning av enkät gällande jämlikhet

Under vårterminen skickade vår jämlikhetsgrupp ut en enkät till nationens medlemmar gällande vårt jämlikhetsarbete.

Nu har svaren sammanställts och nedan kan du läsa en sammanfattning av svaren!

Vid frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta jämlikhetsgruppen på jamlikhet@snerikes.se eller 1Q på 1q@snerikes.se.

Sammanfattning medlemsenkät