Resestipendium till Lund och Köpenhamn

Härmed utlyses två resestipendier till

Höstblot å Blekingska nationen

 den 24-26 november

Stipendierna gäller för veckoslutet 24-26 november och tillhörande Höstblot vid vår vännation Blekingska i Lund.

Stipendierna tillsätts i första hand efter nationspoäng och i andra hand efter övriga nationsmeriter.

Vid frågor kontakta 1q@snerikes.se.

Ansökan skickas till 1q@snerikes.se senast 30 oktober kl. 12.00.

Uppge antal nationspoäng och övriga meriter i ansökan.


Härmed utlyses ett resestipendie till

Årsfest å Studenterforeningen i Köpenhamn

Resan till Köpenhamn går den 24-26 november.

Stipendiaten får fri resa och fri sittning på årsfesten.

Stipendiaten tillsätts i första hand på nationspoäng och i andra hand efter övriga nationsmeriter.

Vid frågor kontakta förste kurator.

Ansökan skickas till 1q@snerikes.se senast den 30 oktober kl. 12.00