Kallelse till Lanskap III VT23

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till landskap III den 8 maj kl. 18.30 i nationshuset. För preliminär föredragningslista, se nedan.

Kallelse-LSK-III-VT23.docx-3