Kallelse till Landskap II HT23

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till landskap II den 23 oktober kl. 18.30 i nationshuset. För preliminär föredragningslista, se nedan.

 

4. Kallelse-LSK-II-HT-23