Kallelse till Landskap II å Södermanlands-Nerikes nation.

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårens andra ordinarie Landskap måndagen den 3 april kl. 18.30 i Festsalen.

Preliminär föredragningslista:

Kallelse LSK II VT23

Uppdaterad den 31 mars kl. 14.49.