Kallelse till högtidslandskap

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till Högtidslandskap den 30 april kl. 16.00 i Stavenowska huset. För preliminär föredragningslista, se nedan.

Kallelse högtidslandskap VT23.docx (2)