Kallelse landskap III

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens tredje ordinarie LANDSKAP måndagen den 18 maj 2020, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.

 

Kallelse LSK III VT20