Information gällande COVID-19

(ENGLISH BELOW)

Södermanlands-Nerikes nation följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19. Nationen har under gårdagen beslutat om att ställa in nästkommande veckas tisdagsklubb som följd av regeringens beslut om att stoppa alla offentliga sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare. Då regeringens beslut i nuläget enbart påverkar nationens klubbverksamhet kommer bistron fortsätta att hållas öppen och mottagningstiderna kommer hållas som vanligt.

Då situationen ständigt förändras kommer vi på nationen att hålla oss uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Uppsala universitets riktlinjer. Om riktlinjerna från regeringen ändras kommer nationen att följa dessa.

Alla som arbetar eller besöker nationen uppmanas stanna hemma om de upplever sjukdomsbesvär. Kontakta 1177 för vårdupplysningar.

Tillsvidare vill vi uppmana alla våra medlemmar att hålla sig uppdaterade på de rekommenderade åtgärderna från;

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

samt Uppsala Universitet: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

 

Södermanlands-Nerikes nation have recently made the decision to close next week’s club. The decision to close the club was made due to Swedish government’s decision on Wednesday to stop all public events with more than 500 participants, due to the spread of the new corona virus covid-19. The nation’s bistro and reception hours will, for now, remain open as usual.

We will continue to monitor the development of the situation and the recommendations made from Folkhälsomyndigheten (the Public Health Ministry) and the guidelines from Uppsala University.

Everyone who works or visit Snerikes nation are requested to stay at home if they experience symptoms of illness. Contact 1177 for medical information.

For now we would recommend all of our members to stay updated on the recommendations made by:

WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

and Uppsala University: https://www.uu.se/en/students/recommendations-on-coronavirus/