Gåssången 2017

GÅSSÅNGEN 2017

Detta stipendium berättigar till fri sittning på nationens Gåsmiddag (höstbal) den 11 november.

För att få detta ska stipendiaten framföra en egenhändigt skriven sång under middagen.

Kandidater skickar sina alster till förste kurator, 1q@snerikes.se, som tillsätter stipendiaten.

Ansökan skall vara inkommen senast den 3 november kl. 13.00.