Enkät om jämställdhet

— English below —

Under vårterminen har Snerikes startat en jämställdhetsgrupp eftersom vi tycker att alla ska känna sig välkomna och trygga på vår nation. Därför har vi tagit fram en enkät som handlar om vårt klimat på nationen för att få reda på just dina åsikter och din erfarenhet!

Hjälp oss att förbättra vår jämställdhet, fyll i enkäten redan idag!

 


We at Södermanlands-Nerikes nation wants everyone to feel welcome and safe at our nation! Therefore we have made a survey about the equality at the nation, and we want to know your experiences and opinions.

Help us improve the equality, answer the survey today! Every answer counts!