Engagera dig till VT17

Det finns många sätt för dig att engagera dig på nationen. Några av dessa sätt är att ta ett förtroendeuppdrag eller ett ämbete. Till våren 2017 söker vi just nu efter två medlemmar i jämställdhetsgruppen, en ljud- och ljusförman samt efter en-två redaktionsassistenter. Nedan kan du läsa mer om dessa uppdrag och hör av dig till nationens förste kurator om du har några frågor eller är intresserad av att söka!

Medlem i jämställdhetsgruppen

Redaktionsassistent

Ljud- och ljusförman