Tom Saldeens resestipendium

Resestipendium för studier i USA
Inspektor emeritus professor Tom Saldeen har inrättat ett stipendium, Saldeens resestipendium. Mottagaren skall vara inskriven vid Södermanlands-Nerikes nation. Stipendiet avser bidrag för studiebesök vid forskningsenhet i USA. Företräde för studerande vid medicinsk fakultet i första hand, vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet i andra hand och juridisk fakultet i tredje hand. Till stipendieansökan ska resplan och motivering bifogas.

Ansökan är öppen till fredag 11 maj kl 15:00

Mer info om Saldeens resestipendium här.