Ytterligare utlysningar av poster och tjänster för hösten 2020

Nu finns det poster och tjänster att söka inför hösten!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finns längst ner!

 

For information in english please contact 1q@snerikes.se

 

Medlem i jämlikhetsgruppen HT20

Medlem i miljögruppen HT20

Redaktionsassistent HT20

Släppchef HT20

Städbolag HT20

Gasquekock HT 20

 

Mall för ansökan/Template for application