Utlysta poster samt nationspoäng!

Nu går det att söka flera poster (oavlönade) och tjänster (avlönade) vid nationen, mer information och blankett hittar du nedan!

Om du varit engagerad vid nationen går det också nu att söka nationspoäng!

Redaktionsassistent VT19

Utlysning släppchef VT 19

Utlysning städbolaget VT19

Nationspoäng VT19

Mall för ansökan sveeng