Utlysta poster och tjänster!

Här hittar du poster och tjänster som utlys just nu.

Läs i utlysningarna för att få reda på mer samt när sista ansökningsdag är!

Kuratorsassistent

Ekonomiassistent

Släppchef

Arbetsledare för jämställdhetsgruppen

Arbetsledare för miljögruppen

Ljud- och ljusansvarig

Ansökningsmall