Utlysta poster och tjänster inför hösten 2018!

Just nu söker vi personer för flera olika poster (ideellt arbete) och tjänster (avlönade positioner).

Nedan hittar du utlysningarna med mer info samt ansökningsmallen.

Vid frågor, mejla 1q@snerikes.se

Städbolag HT18

Utlysning arbetsledare miljögruppen HT 18

Utlysning släppchef HT 18

ITansvarig HT18-vt19

Utlysning jämlikhetsgrupp HT-18

Mall för ansökan