Utlysta poster och tjänster för hösten 2019

Nu finns ett par poster och tjänster att söka inför hösten!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finns längst ner!

Arbetsledare miljögruppen HT 19

Ekonomiassistent HT19

Kuratorsassistent HT19

ITansvarig HT19-VT20

Septembervärd HT19

Släppchef HT19

Mall för ansökan sveeng