Utlysningar till sommaren och hösten 2022

Just nu finns det poster och tjänster att söka för sommaren och höstterminen 2022. Ansökan görs på särskild blankett och sista ansökningsdag är den 26 maj!
Mall för ansökan / Application form

Sommaren 2022
Städbolag sommaren 2022

Höstterminen 2022
Kuratorsassistent ht22-vt23
Redaktionsassistent ht 22
Arbetsledare för jämlikhetsgruppen ht 22
Uthyrningsassistent ht 22
Ekonomiassistent ht 22
Arbetsledare för miljögruppen ht 22
IT-ansvarig ht 22- vt 23
Gasquekock ht 22