Utlysningar inför hösten 2019

Nu finns ett par poster och tjänster att söka inför hösten!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finns längst ner!

Städbolag

Utlysning medlem i jämlikhetsgrupp

Släppchef

Redaktionsassistent

Ekonomiassistent

Mall för ansökan sveeng