Utlysningar av poster och tjänster med start HT24

Härmed utlyses några poster och tjänster med start HT24. Sista ansökningsdag är den 16 maj.

 

Mer information finns i utlysningarna.

 

Ekonomiassistent HT24 3Q

IT-ansvarig HT24-VT25

Kuratorsassistent HT24-VT25

Ljud- och ljusansvarig HT24

 

Mall för ansökan SveEng ny (2)