Utlysning Valborgsvärd 2021

Nu är tjänsterna som valborgsvärd utlysta!

Nedan finner du informationen, har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till 1q@snerikes.se eller 3q@snerikes.se.

Tjänstens utformning och utförande är anpassas efter förutsättningarna.

Ansökan ska skickas till 1q@snerikes.se senast den 25 mars
Valborgsvärd 2021 2.0
Mall för ansökan