Utlysning sittningstipendie

Härmed utlyses ett (1) sittningsstipendie till Luciagasquen den 13 december.

Ansökan ska vara inne senast måndagen den 28 november till 1q@snerikes.se. Se utlysningen för mer information.

Kalle ströms flit 2022