Utlysning sittningsstipendie

Härmed utlyses ett sittningsstipendie till Luciagasquen den 13 december.

Ansökan ska vara inne senast den 26 november till 1q@snerikes.se. Se utlysningen för mer information.

Kalle ströms flit 2023