Utlysning poster för VT23

Härmed utlyses poster vid nationen för perioden VT23. Sista ansökningsdag är den 16 januari till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna.

Medlem i miljögruppen VT23
Redaktionsassistent vt 23

Mall för ansökan SveEng ny version