Utlysning nationsstipendier

Härmed utlyses nationsstipendier VT23. Ansökan är öppen till den 13 november. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider.

Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan.

Härmed utlyses nationsstipendier HT22. Ansökan är öppen till den 15 maj. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider.

Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan.

Utlysning-Nationsstipendier VT23

Utlysningar med statuter, VT23