Utlysning medlem i miljö- och jämlikhetsgruppen

Om du brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor eller jämlikhets och jämställdhetsfrågor finns nu poster att söka i vår miljö- samt jämlikhetsgrupp.

Mer information om posterna och ansökningsblanketten finner du nedan.

Utlysning jämlikhetsgrupp

Utlysning medlem i miljögruppen

Mall för ansökan