Utlysning medlem i jämlikhetsgruppen

Härmed utlyses 4-6 poster för våren 2023 som medlem i jämlikhetsgruppen. Ansökan skickas till 1q@snerikes.se senast den 17 mars kl. 17.00. För mer information, se utlysningen nedan.

Medlem i jämlikhetsgruppen VT23