Utlysning Jämlikhets- & Miljögruppen VT21

Nu finns det poster att söka för 2021!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finner du här: Mall för ansökan Sve/Application form

For information in english please contact 1q@snerikes.se

Utlysning arbetsledare jämlikhetsgruppen VT21-HT21

Utlysning arbetsledare miljögruppen VT21-HT21

Medlem i jämlikhetsgruppen VT21

Medlem i miljögruppen VT21