Utlysning av tjänsten vikarierande köksmästare

Härmed utlyses tjänsten som vikarierande köksmästare för vt 22! Tjänsten är upp till heltid och pågår till nationens första ordinarie landskap den 7 februari 2022.

Mall för ansökan / Application form

Vikarierande köksmästare vt 22