Utlysning av resestipendium till KSO

Härmed utlyses två platser till vår vännation Keskisuomalainen Osakuntas årsfest i Helginsfors.

 

Ansökan ska vara 1Q@snerikes.se tillhanda senast den 25 februari.

 

KSO årsfest 2024