Utlysning av resestipendie

Härmed utlyses resestipendie till Nylands nation i Helsingfors. Mer information i utlysningen nedan.

Nylands gäddfest HT22