Utlysning av poster och tjänster

Härmed utlyses tre poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. För mer information och frågor se utlysningar nedan.

IT-ansvarig HT222-VT23

Städbolag HT22

Utlysning släppchef HT22