Utlysning av poster och tjänster för HT21

Nu finns det poster och tjänster att söka inför höstterminen!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mall för ansökan / Application form

 

For information in english please contact 1q@snerikes.se

Poster med ämbetsverkarstatus:

IT-ansvarig HT21-VT22

Arbetsledare miljögruppen HT21

Arbetsledare jämlikhetsgruppen HT21

Avlönade tjänster:

Städbolag sommaren 2021

Kuratorsassistent HT21

Ekonomiassistent HT21

Gasquekock HT 21

Septembervärd HT21

Övriga poster:

Redaktionsassistent HT21

Medlem i miljögruppen HT21

Medlem i jämlikhetsgruppen HT21