Utlysning av poster och tjänster för höstterminen 2023

Härmed utlyses olika poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. För mer information och sista ansökningsdatum, se utlysningarna.

 

Mall för ansökan SveEng ny version med rubrik

Utlysning 2 arbetsledare miljögruppen HT23

Utlysning 2 släppansvarig HT23

Utlysning 2 Städbolag HT23