Utlysning av poster och tjänster

Härmed utlyses två poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. För mer information och frågor se utlysningar nedan. Ansökningsblankett finns nedan.

Utlysning släppchef HT22

Städbolag HT22

Mall för ansökan SveEng