Utlysning av poster och tjänster

Härmed utlyses tre poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. För mer information och frågor se utlysningar nedan.

IT-ansvarig ht22-vt23

Städbolag ht22

Släppchef ht22