Utlysning av posten Valborgsvärd

Härmed utlyses posten Valborgsvärd för VT23. Sista ansökningsdag är 20 oktober. Ansökan sker på blankett som finns nedan. För mer information, se utlysningen.

Valborgsvärd Vt 23

Mall för ansökan SveEng