Utlysning av nationsförvaltade stipendier VT24

Härmed utlyses nationsförvaltade stipendier för VT24. Ansökan är öppen till den 3 maj. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider.

 

Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan.

 

Utlysning-Nationsstipendier VT24

 

Utlysningar med statuter, VT24

 

ENG SUMMARY Utlysningar med statuter, VT24