Sök nationspoäng!

Nationspoäng får du för att ha engagerat dig i nationen – olika många beroende på ämbete. Dessa kan sedan användas till att söka resestipendier och utöka antal terminer i bostadskön (10 poäng ger en extra termin). Du kan endast söka nationspoäng för avslutad mandatperiod. Har du ett ämbete som sträcker sig över flera terminer ansöker du efter ämbetets slut.

Nationspoäng tilldelas av stipendienämnden den 10 oktober. Ansökningshandlingar finns på kuratorsexpeditionen under mottagningstid samt på hemsidan.

Lämna din ansökan i kuratorsexpeditionens brevlåda eller till förste kurator senaste den 4 oktober.