Saldeens resestipendium

Nytt resestipendium för studier i USA

Inspektor emeritus professor Tom Saldeen har inrättat ett stipendium, Saldeens resestipendium. Mottagaren skall vara inskriven vid Södermanlands-Nerikes nation. Stipendiet avser bidrag för studiebesök vid forskningsenhet i USA. Företräde för studerande vid medicinsk fakultet i första hand, vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet i andra hand och juridisk fakultet i tredje hand. Till stipendieansökan ska resplan och motivering bifogas.

Läs mer här!