Resestipendium till Burschenschaft Arminia Marburg

Härmed utlyses fem platser till Burschenschaft Arminia Marburgs Stiftungsfest den 2-6 juni.
Ansökan ska vara 1q@snerikes.se tillhanda senast den 24 maj klockan 12.00.
Resestipendium Arminia Marburg