Resestipendium till Blekingska nationen i Lund

Härmed utlyses fem platser till Blekingska nationen i Lunds Höstblot den 18-20 juni.
Ansökan ska vara 1q@snerikes.se tillhanda senast den 7 november klockan 14.00.

Blekingska HT 22