Resestipendium KSO:s Årsfest

Härmed utlyses två (2) stycken resestipendier till vår vännation Keskisuomalainen Osakuntas årfest 19-21 augusti.

För information kring ansökan se utlysningen.

Resestipendie KSO:s årsfest 2022