Ledig lägenhet i nationskvarteret

Fr.o.m. den 1 juni 2023 blir formellt en 2-rums lägenhet på 67 kvm ledig på S:t Johannesgatan 12 (Strömsborg) plan 4.

Södermanlands-Nerikes nations Förvaltningsdirektion (FD) förvaltar nationens fonder och merparten av nationens fastigheter i nationskvarteret. I dessa fastigheter finns ett fåtal hyreslägenheter/paradvåningar som i första hand är avsedda för före detta studerande av Södermanlands-Nerikes nation.

Sista dag att anmäla sitt intresse för just denna lägenhet är fredagen den 31 mars 2023.

Se bifogat dokument för mer information.
Ledig 2-rums lägenhet i nationskvarteret 6